logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Atlas biotopov Slovenska

Slovenská botanická spoločnosť poskytuje priestor pre elektronickú podobu Atlasu biotopov Slovenska.
Atlas biotopov Slovenska v elektronickej podobe nájdete na samostatnej stránke.

 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -