logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Al3b Seslerio-Asterion serpentimontani

Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske travinnobylinné spoločenstvo na plytkých vápencových pôdach s dominanciou ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans). V poraste sa vyskytuje kostrava tatranská (Festuca tatrae), farebný aspekt vytvára vo vrcholiacom lete najmä hlaváč lesklý (Scabiosa lucida) a klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
V poraste ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) sa vyskytuje rebrica pyrenejská (Libanotis pyrenaica) a klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske travinnobylinné spoločenstvo na vápenci s ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans), bodliakom sivastým (Carduus glaucinus) a vzácnym pabodliakom rôznofarebným (Saussurea discolor).
Veľká Fatra, Čierny kameň, (1460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Asociácia: Seslerio albicantis-Arctostaphylletum fatrense, zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Trávnato-kríčkovité hôľne spoločenstvo s medvedicou lekárskou (Arctostaphyllos uva-ursi), brusnicou obyčajnou (Vaccinium vitis-ideaea), čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus) a ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Asociácia: Pulsatillo slavicae-Caricetum humilis, zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Endemit Muránskej planiny lykovec muránský (Daphne arbuscula) sa viaže na dealpínske porasty na strmých skalných hranách a hrebienkoch
Muránska Planina, Poludnica-Klin, (730 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2009
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínsky porast ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) s gypsomilkou plazivou (Gypsophila repens), astrou alpínskou (Aster alpinus) a bôľhojom alpínskym (Anthyllis alpestris)
Veľká Fatra, Tlstá, (cca 1340 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.7.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007