logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls3.5 Sucho a kyslomilné dubové lesy

Asociácia: Genisto pilosae-Quercetum petraeae, zväz: Genisto germanicae-Quercion, trieda: Quercetea robori-petraeae
Kyslomilná dubina na kremenci s dubom zimným (Quercus petraea), v podraste s metluškou krivolakou (Avenella flexuosa), smolničkou obyčajnou (Steris viscaria) a chlpaňou hájnou (Luzula luzuloides)
Tribeč, Zobor-Pyramída, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.5.2008
Asociácia: Luzulo albidae-Quercetum, Zväz: Genisto germanicae-Quercion, Trieda: Quercetea robori-petraeae
Acidofilná dúbrava s prevahou chlpane hájnej (Luzula luzuloides)
Slovenské Rudohorie, Veporské vrchy, Píla, (370 m n.m.)
Foto: František Máliš, 14.7.2005
Asociácia: Genisto pilosae-Quercetum petraeae, zväz: Genisto germanicae-Quercion, trieda: Quercetea robori-petraeae
Kyslomilná dubina na kremencoch s dubom žltkastým (Quercus dalechampii) a brezou previsnutou (Betula pendula), v podraste prevládajú metluška krivolaká (Avenella flexuosa), čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus) a čermeľ lúčny (Melampyrum pratense)
Považský Inovec, Nová Lehota, PR Dubový vŕšok, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.7.2008
Zväz: Genisto germanicae-Quercion, Trieda: Quercetea robori-petraeae
Teplomilný presvetlený porast duba žltkastého (Quercus dalechampii) a duba mnohoplodého (Quercus polycarpa) s prímesou umelo vysadenej borovice lesnej (Pinus sylvestris) na kremencoch s výskytom hrdobarky páchnucej (Teucrium scorodonia)
Tribeč, Kovarce, kremencová hôrka zvažujúca sa na J do Kozej doliny, (320 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 13.7.2007
Zväz: Quercion petraeae, trieda: Quercetea robori-petraeae
Teplomilný porast duba žltkastého (Quercus dalechampii) na kremenci s podrastom čermeľa lúčneho (Melampyrum pratense)
Tribeč, Velčice, kremencová hôrka pod hrebeňom Malého Lysca (350 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 10.8.2006
Zväz: Genisto germanicae-Quercion, Trieda: Quercetea robori-petraeae
Teplomilný porast duba žltkastého (Quercus dalechampii) s prímesou duba mnohoplodého (Quercus polycarpa) s podrastom metlušky krivolakej (Avenella flexuosa)
Tribeč, Kovarce, JZ hrebienok pod Malou Kurňou, (460 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 12.7.2007
Zväz: Quercion petraeae, trieda: Quercetea robori-petraeae
Teplomilný porast s brezou previsnutou (Betula pendula) na kremenci s podrastom metlušky krivolakej (Avenella flexuosa)
Tribeč, Žikava, kremencová hôrka Skalka S od obce (440 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 31.7.2008
Asociácia: Luzulo luzuloides-Quercetum petraeae, zväz: Quercion roboris, trieda: Quercetea robori-petraeae
Kyslá dubina na kremencovej hôrke, v podraste metluška krivolaká (Avenella flexuosa), vres obyčajný (Calluna vulgaris), čermeľ lúčny (Melampyrum pratense) a čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus), z machov je hojný bielomach sivý (Leucobryum glaucum).
Malé Karpaty, Zámčisko nad Harmóniou (465 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 2. 8. 2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007