logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls3.6 Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Zväz: Genisto germanicae-Quercion, trieda: Quercetea robori-petrae
Jesenný aspekt brezového lesa s bezkolencom (Molinia)
Borská nížina, Malacky, smerom na Rohožník, (210 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.10.2007
Asociácia: Molinio arundinaceae-Quercetum, zväz: Genisto germanicae-Quercion, trieda: Quercetea robori-petraeae
Kyslomilná brezina s krušinou jelšovou (Frangula alnus), v podraste dominuje bezkolenec trsťovníkovitý (Molinia arundinacea)
Borská nížina, Malacky, smerom na Studienku, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.10.2004
Zväz: Genisto germanicae-Quercion, trieda: Quercetea robori-petrae
Vlhkomilná dubina s brezou a v podraste s bezkolencom trsťovníkovitým (Molinia arundinacea) v jarnom aspekte. Spoločenstvo tvorí prechody k dubovým nátržníkovým lesom biotopu Ls3.4
Považský Inovec, PR Čepúšky, (360 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.4.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007