logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Asociácia: Carici albae-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Vápencová bučina na mierne zvlnenom teréne s bažankou trvácou (Mercurialis perennis) a ostricou bielou (Carex alba)
Žiar, Vrícko, (680 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.8.2004
Podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Ostrica biela (Carex alba) je častý druh vápnomilných bukových lesov
Malá Fatra, Klačno,
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2006
Asociácia: Clematido alpinae-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Kalcifilná bučina na dolomitovom hrebienku so smrekom, jedľou a javorom horským s dominanciou smlzu pestrého (Calamagrostis varia)
Veľká Fatra, NPR Padva v závere doliny Selenec, (900 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 8.7.2008
Asociácia: Carici albae-Fagetum (pôvodne Calamagrostio variae-Fagetum), podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Kalcifilná mukyňová bučina na karbonátoch so smlzom pestrým (Calamagrostis varia), bažankou trvácou (Mercurialis perennis) a konvalinkou voňavou (Convalaria majalis)
Muránska planina, Muráň, NPR Hrdzavá dolina, hrebienok nad Nižním Kostelcom, (960 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 24.7.2007
Asociácia: Carici albae-Fagetum , podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Podhorská kalcifilná bučina na dolomite s ostricou bielou (Carex alba) a bažankou trvácou (Mercurialis perennis)
Banskobystrické dolomity, Šálková, hrebeň pri SZ hranici PR Plavno, (500 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 14.5.2007
Asociácia: Carici albae-Fagetum , podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Detail podrastu podhorskej kalcifilnej bučiny na dolomite s ostricou bielou (Carex alba) a bažankou trvácou (Mercurialis perennis)
Banskobystrické dolomity, Šálková, hrebeň pri SZ hranici PR Plavno, (500 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 14.5.2007
Asociácia: Cephalanthero-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Podhorská vápencová nudálna bučina s prilbovkou červenou (Cephalanthera rubra)
Biele Karpaty, Červený kameň, južný svah na úpätí bradla, (625 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 22.6.2005
Asociácia: Cephalanthero-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Detail podrastu podhorskej vápencovej nudálnej bučiny s prilbovkou červenou (Cephalanthera rubra)
Biele Karpaty, Červený kameň, južný svah na úpätí bradla, (625 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 22.6.2005
Asociácia: Seslerio-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Zakrpatená bučina na dolomite s prímesou smreka, javora horského a mukyne, v podraste dominuje ostrevka vápnomilná (Sesleria albicans)
Malá Fatra, Kľačno, strmý svah bočného hrebeňa J od kóty Reváň, (870 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 1.8.2007
Asociácia: Carici albae-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Bukový porast v podraste s dominujúcou ostricou bielou (Carex alba)
Veľká Fatra, Harmanec, Prírodná rezervácia Harmanecká tisina, (cca 770 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.5.2010
Podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Trávnatá vápencová bučina s dominujúcim smlzom pestrým (Calamagrostis varia)
Stankovany, Šíp, (900 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.7.2013
Podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Vápencová bučina s črievičníkom papučkovým (Cypripedium calceolus)
Malá Fatra, Osnica, (1200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.6.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007