logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy

Asociácia: Mastigobryo-Piceetum, zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Rozsiahle koberce machov, najčastejšie rašelinníkov (Sphagnum sp.) charakterizujú podmáčané smrekové lesy
Podtatranská brázda, PR Pavlová, (850 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 6.7.2007

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007