Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry

(Tokijský kód)

Prijatý Pätnástym medzinárodným botanickým kongresom Jokohama, august - september 1993

Pripravili a redakčne upravili
W. Greuter, predseda Edičnej komisie
F. R. Barrie, H. M. Burdet, W. G. Chaloner, V. Demoulin, D. L. Hawksworth,
P. M. Jorgensen, D. H. Nicolson, P. C. Silva, P. Trehane, členovia Edičnej komisie
J. McNeill, tajomník Edičnej komisie

Do slovenčiny preložil Karol Marhold

Zprávy České botanické společnosti, Ročník 30., Příloha 1995/2., Praha 1995

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Ročník 17., Príloha 1995/1., Bratislava 1995

Obsah


Překlad z anglického originálu: International Code of Botanical Nomenclature (Tokyo Code), adopted by the Fifteenth International Botanical Congress, Yokohama, August - - September 1993 (Koeltz Scientific Books, Königstein/Taunus, 1994; Regnum Vegetabile, Vol. 131).

Vydává:
Česká botanická společnost, Benátská 2, CZ-128 01 Praha 2, Česká republika
Slovenská botanická spoločnosť, Dúbravská cesta 14, SK-842 23 Bratislava, Slovenská republika

Vydáno se souhlasem Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii ze dne 31. ledna 1995.

Vydání překladu bylo uskutečněno za finanční a jiné podpory Botanického ústavu AV ČR, grantu GA ČR č. 206/94/0857, Botanického ústavu SAV, České botanické společnosti a Slovenské botanické společnosti.

Jazyková revize: Alena Barlíková

Česká botanická společnost a Slovenská botanická společnost doporučují tento překlad jako studijní text pro posluchače příslušných oborů vysokých škol.

© 1994, International Association for Plant Taxonomy (Europe)

Slovak translation © 1995, Karol Marhold

ISBN 80-900069-8-1 (Česká botanická společnost)
ISBN 80-967292-1-7 (Slovenská botanická spoločnosť)