logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

Detail obrázku
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Kavyľový porast s kavyľom piesočným (Stipa borysthenica) na pieskoch v mozaike s borovicami
Borská nížina, Malacky, Široká, (187 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007