logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X8 Porasty inváznych neofytov

Detail obrázku
Zväz: Senecionion fluviatilis, trieda: Galio-Urticetea
Porast inváznych neofytov netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera) a slnečnice hľuznatej (Helianthus tuberosus) na brehu Hrona
Žiarska kotlina, Žiar nad Hronom, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, september 2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007