logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo2b-Potamion lucentis, Potamion pusilli

Detail obrázku
Zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Splývajúce porasty červenavca prerastenolistého (Potamogeton perfoliatus) a č. hrebenatého (P. pectinatus) na hladine Klátovského kanála
Podunajská rovina, Trhová Hradská, Klátovské rameno (110 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 15.7.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007