logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Phleo alpini-Deschampsietum caespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Konštantnou zložkou spoločenstva na náplave horskej nivy je prilbica tuhá (Aconitum firmum)
Vysoké Tatry, Široká dolina nad Javorinou, (1450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 27.8.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007