logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES01.3 Prípotočné jelšové lesy podhorských oblastí

Detail obrázku
Zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Jelšina s podrastom záružlia močiarneho (Caltha laeta), ostrice oddialenej (Carex remota), paprade ostnatej (Dryopteris carthusiana)
Štiavnické vrchy
Foto: Milan Valachovič, 24.5.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007