logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES03.9 Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Molinio arundinaceae-Quercetum roboris, zväz: Quercion roboris, trieda: Quercetea robori-petraeae
Kyslomilná brezina s krušinou jelšovou (Frangula alnus), v podraste dominuje bezkolenec trsťovníkovitý (Molinia arundinacea)
Borská nížina, Malacky, smerom na Studienku, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.10.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007