logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo2a-Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition

Detail obrázku
Asociácia: Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizaea, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Vodná papraď salvinia plávajúca (Salvinia natans) pokrýva vodnú hladinu mŕtveho ramena Váhu, pod hladinou prevláda rožkatec ponorený (Ceratophyllum demersum). Porasty pleustofytného spoločenstva sú chránené trstinami (Typha angustifolia)
Podunajská nížina, NPR Listové jazero (Leveleš), ľavostranné mŕtve rameno Váhu (108 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 27.9.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007