logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V04 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Detail obrázku
Asociácia: Potametum nodosi, zväz: Ranunculion fluitantis, trieda: Potametea
Čepele listov červenavca uzlatého (Potamogeton nodosus) plávajú na vodnej hladine malého nížinného toku, pod hladinou sú vzplývavé stužkovité listy ježohlava jednoduchého (Sparganium emersum). Brehový lem - steblovka vodná (Glyceria maxima)
Borská nížina, Kúty, skanalizovaný potok (153 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 13.8.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007