logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Detail obrázku
Asociácia: Calamagrostietum pseudophragmitis, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmiti-Magnocaricetea
Typicky vyvinutý porast smlzu patrsťového (Calamagrostis pseudophragmites) na riečnych náplavách horného toku Hrona
Horehronské podolie, Hron medzi Šumiacom a Telgártom, (815 m n.m.)
Foto: Marián Jasík, 2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007