logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls7.3 Rašeliniskové smrekové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Sphagno palustris-Piceetum, zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Najväčšie vrchovisko pod Tatrami je z veľkej časti porastené rašeliniskovými smrekovými lesmi
Podtatranská brázda, NPR Bor, (940 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 6.7.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007