logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica)

Detail obrázku
Asociácia: Epilobio-Myricarietum germanicae, zväz: Salicion incanae, trieda: Salicetea purpureae
Iniciálne porasty myrikovky nemeckej (Myricaria germanica) na štrkových náplavách potoka Belá
Liptovská kotlina, Liptovský Hrádok, (660 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 12.7.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007