logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz

Detail obrázku
Asociácia: Caricetum davallianae, zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Porasty slatín s vysokým obsahom báz sú z diaľky nápadne porastami páperníkov (Eriophorum)
Popradská kotlina, Šarpanec, Vysoká bazička, (695 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 20.6.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007