logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Querco-Fagetea
Teplomilná dubina na vápenci s dubom plstnatým (Quercus pubescens), kalinou siripútkovou (Viburnum lantana) a kvitnúcou čerešňou mahalebkovou (Cerasus mahaleb)
Tribeč, NPR Zoborská lesostep (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007