logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES05.3 Horské javorovo-bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, zväz: Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Horská kyslomilná bučina v podraste s peračinou dúbravovou (Gymnocarpium dryopteris)
Vtáčnik, NPR Vtáčnik (1346 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1993
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007