logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls3.4 Dubovo-cerové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Quercetum petraeae-cerris, zväz: Quercion confertae-cerris, trieda: Querco-Fagetea
Teplomilný dubovo-cerový sucholes na vyvýšenom hrebienku. Jarný aspekt oživuje prvosienka jarná (Primula veris)
Burda, NPR Leliansky les, (230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007