logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Detail obrázku
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Horské pasienky s dominantnými druhmi - metlicou trsnatou (Deschampsia cespitosa), metluškou ktivoľakou (Avenella flexuosa), psinčekom obyčajným (Agrostis capillaris) a psicou tuhou (Nardus stricta). Súčasná regulovaná pastva pozitívne vplýva na druhovú diverzitu.
Krivánska Malá Fatra, sedlo Medziholie, (1185 m n.m.)
Foto: Jozef Šibík, 13.7.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007