logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk2 Horské kosné lúky

Detail obrázku
Zväz: Polygono-Trisetion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kvetnaté horské lúky patria medzi ustupujúce biotopy kvôli absencii tradičného obhospodarovania. Vyskytujú sa v nich viaceré druhy orchideí, ako napr. päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia)
Kysucká vrchovina, Kysucké bradlá, v okolí Lutiše (medzi osadami Kubíková a Skaličanovci), (680 m n.m.)
Foto: Jozef Šibík, 1.7.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007