logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES09.2 Horské papradkové smrekové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina na flyši s podrastom papradky alpínskej (Athyrium distentifolium)
Oravské beskydy, Pilsko, (1300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2001
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007