logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Detail obrázku
Asociácia: Homogyno alpinae-Nardetum, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Floristicky chudobné spoločenstvá s dominantnou psicou tuhou (Nardus stricta) sú v neskorých letných až skorých jesenných mesiacoch nápadné pestrofarebne kvitnúcim druhom horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea).
Krivánska Malá Fatra, Koniarky, južný svah
Foto: Jozef Šibík, 25.8.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007