logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr5a Bromo pannonici-Festucion pallentis

Detail obrázku
Asociácia: Festuco pallentis-Caricetum humilis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na skalnatom stanovišti s ostricou nízkou (Carex humilis), kavyľom Ivanovým (Stipa joannis), guľôčkou bodkovanou (Globularia punctata), krvavcom menším (Sanguisorba minor), devätorníkom veľkokvetým tmavým (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) a nátržníkom piesočným (Potentilla arenaria)
Tribeč, PR Dobrotínske skaly, (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007