logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr2 Subpanónske travinno-bylinné porasty

Detail obrázku
Asociácia: Potentillo arenariae-Festucetum pseudodalmaticae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na andezitoch s kostravou padalmátskou (Festuca pseudodalmatica), divozelom tmavočerveným (Verbascum phoeniceum) a lipkavcom sivým (Galium glaucum)
Štiavnické vrchy, Voznica, Malý Kojatín, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007