logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Detail obrázku
Asociácia: Asplenietum septentrionalis, zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo štrbín andezitových skál so vzácnou kuričkou chlpatou kríčkovitou (Minuartia hirsuta subsp. frutescens). Vyskytujú sa tiež acidofyty, ako napr. štiavička obyčajná (Acetosella vulgaris).
Štiavnické vrchy, PR Krivín, (230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007