logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Jednokosná svahová lúka na travertínovej kope. V trojvrstvovom poraste prevažujú: ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), ovsica páperistá (Avenula pubescens), bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria), šalvia lúčna (Salvia pratensis), púpavec srstnatý (Leontodon hispidus)
Zvolenská kotlina, Zvolen – arborétum Borová hora, (320 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 2.6.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007