logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Detail obrázku
Asociácia: Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis, zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Extenzívny pasienok so psicou tuhou (Nardus stricta), chlpaňou poľnou (Luzula campestris), horčinkou obyčajnou (Polygala vulgaris), púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus), krížavkou jarnou (Cruciata glabra) a nátržníkom vzpriameným (Potentilla erecta)
Veporské vrchy, Polianky, začiatok doliny Tisovskej Rimavy, (1040 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 9.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007