logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Pi4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

Detail obrázku
Asociácia: Veronico vernae-Poetum bulbosae, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na teráskach kremencových skál s vysokou pokryvnosťou machorastov, napr. ploníkom chĺpkatým (Polytrichum piliferum), v ktorom sa uplatňuje sklerant ročný (Scleranthus annuus). Miesta najviac ovplyvnené zošľapom osídľuje lipnica cibuľkatá (Poa bulbosa) vytvárajúca svetlohnedé plochy. Do spoločenstva preniká ešte sterilný psinček obyčajný (Agrostis capillaris)
Tribeč, Zobor-Pyramída, skaly Z od lanovky, (cca 430 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007