logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz

Detail obrázku
Asociácia: Carici flavae-Cratoneuretum filicini, zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatina v aspekte s páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium), p. širokolistým (E. latifolium), vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis), iskerníkom prudkým (Ranunculus acris), pichliačom potočným (Cirsium rivulare) a p. močiarnym (Cirsium palustre)
Strážovské vrchy, Hanušová, 1,5 km západne od Čičmian, (730 m n.m.)
Foto: Martina Pepichová, 16.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007