logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

KRO03 Xerotermné kroviny

Detail obrázku
Asociácia: Prunetum tenellae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Xerotermné kroviny s mandľou nízkou (Amygdalus nana)
Podunajská nížina, PR Vršok, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.4. 1996
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007