logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo2a-Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition

Detail obrázku
Subasociácia: Hydrocharito-Stratiotetum hydrocharitetosum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Spoločenstvo nekoreňujúcich plávajúcich rastlín s vodniankou žabou (Hydrocharis morsus-ranae), salvíniou plávajúcou (Salvinia natans) a spirodelkou mnohokoreňovou (Spirodela polyrhiza). Zo submerzných rastlín sa vyskytujú bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris), žaburinka trojbrázdová (Lemna trisulca) a stolístok klasnatý (Myriophyllum spicatum)
Podunajská nížina, Lándor, rameno Starej Nitry pri vyústení do Váhu, (108 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007