logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sl2 Karpatské travertínové slaniská

Detail obrázku
Zväz: Halo-Trichophorion pumili, trieda: Festuco-Puccinellietea
Ojedinelé ružice druhu hadomor maloúborový (Scorzonera parviflora) v poraste skorocelu prímorského (Plantago maritima) na travertínovej kope
Hornádska kotlina, Sivá Brada, (410 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007