logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al5 Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa

Detail obrázku
Asociácia: Aconito firmi-Adenostyletum alliariae, zväz: Adenostylion alliariae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinné spoločenstvo v alúviu potoka na glacifluviálnych balvanito-štrkovitých sedimentoch s pakostom lesným (Geranium sylvaticum), štiavom alpínskym (Acetosa arifolia), starčekom hercýnskym (Senecio hercynicus) a hadovníkom väčším (Bistorta major)
Belianske Tatry, Predné Meďodoly, alúvium Napájadlového potoka, (1510 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007