logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo2a-Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition

Detail obrázku
Asociácia: Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Štruktúrne jednoduché spoločenstvo natantných rastlín žaburinky menšej (Lemna minor) a spirodelky mnohokoreňovej (Spirodela polyrhiza) na hladine eutrofizovanej stojatej vody
Podunajská nížina, Dolnovážska niva, Drahovce, terénna depresia medzi kanálom a starým korytom Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007