logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch

Detail obrázku
Asociácia: Anemono narcissiflorae-Laserpitietum latifolii, zväz: Calamagrostion arundinaceae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Letný aspekt kvetnatého hôľneho vysokobylinného spoločenstva tvoria silenka obyčajná (Silene vulgaris), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), zvonček klbkatý (Campanula glomerata), chrastavec lesný (Knautia maxima), rimbaba karpatská (Pyrethrum clusii) a škarda veľkoúborová (Crepis conyzifolia)
Veľká Fatra, Krížna, záver Veľkej Ramžinej, (1520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007