logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3b Seslerio-Asterion serpentimontani

Detail obrázku
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske travinnobylinné spoločenstvo na plytkých vápencových pôdach s dominanciou ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans). V poraste sa vyskytuje kostrava tatranská (Festuca tatrae), farebný aspekt vytvára vo vrcholiacom lete najmä hlaváč lesklý (Scabiosa lucida) a klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007