logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Festucetum carpaticae, zväz: Festucion carpaticae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokosteblové alpínske spoločenstvo kostravy karpatskej (Festuca carpatica) s výskytom endemického horčičníka karpatského (Erysimum hungaricum), hadovníka väčšieho (Bistorta major) a valeriány výbežkatej bazolistej (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia)
Belianske Tatry, Dolina siedmych prameňov, pod Skalnými vrátami, (cca 1500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007