logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Detail obrázku
Asociácia: Cetrario nivalis-Vaccinietum gaultherioidis, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Nízky kríčkovitý porast na extrémne vyfúkavanom stanovišti s dominantnou čučoriedkou drobnolistou (Vaccinium gaultherioides). V druhovo chudobnom spoločenstve na silikátovom substráte sa vyskytujú aj zvonček alpínsky (Campanula alpina), brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea), čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus) a v prízemnej vrstve aj rašeliník (Sphagnum sp.)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, Bielovodské sedlo, (2085 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007