logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V05 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

Detail obrázku
Zväz: Charion vulgaris, trieda: Charetea fragilis
Husté porasty rias rodu chara (Chara sp.) osídľujú aj umelé stanovištia, v tomto prípade vybetónovanú retenčnú nádrž
Malé Karpaty, Naháč, smerom na Katarínku, (240 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.9.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007