logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES06.1b Kyslomilné lišajníkové borovicové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Cladonio-Pinetum sylvestris, zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Dicrano-Pinetea
Lišajníky rodu dutohlávka (Cladonia ssp.) a machy porastník Schreberov (Pleurozium schreberi), dvojhrot (Dicranum ssp.) tvoria hlavnú zložku podrastu najsuchších borovicových lesov na oligotrofných pieskoch
Borská nížina, Borský Sv. Peter, (216 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007