logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V04 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Detail obrázku
Zväz: Ranunculion fluitantis, trieda: Potametea
Hviezdoš močiarny (Callitriche palustris) vo forme ponorených kobercov spolu s berlou vzpriamenou (Berula erecta) vypĺňa koryto antropicky silne ovplyvneného potoka
Borská nížina, Malacky, Mlynský náhon, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 28.9.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007