logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Leucobryo-Pinetum, zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Bielomach sivý (Leucobryum glaucum) je edifikátorom spoločenstva, sprievodnými druhmi sú ojedinelé tráviny, napr. psinček tenučký (Agrostis capillaris), smlz kroviskový (Calamagrostis epigeios), ostrica vresovisková (Carex ericetorum), alebo plevnatec položený (Danthonia decumbens).
Borská nížina, Veľké Leváre, Henrichove záhony, (155 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 11.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007