logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk3 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Detail obrázku
Asociácia: Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae, zväz: Androsacion alpinae, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Mylonitový žľab osídľuje mozaika spoločenstiev, z ktorých najviac zvetrané substráty stabilizuje porast so štiavičkou dvojbliznovou (Oxyria digyna). Na pevnejších substrátoch sa vyskytujú spoločenstvá zväzu Festucion versicoloris, prípadne trávne spoločenstvo Seslerietum distichae s dominantnou hôľničkou dvojradovou (Oreochloa disticha)
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007