logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Festuco picturatae-Calamagrostietum villosae, zväz: Calamagrostion villosae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Monotónne trávnaté vysokobylinné spoločenstvo so zmlzom chĺpkatým (Calamagrostis villosa), kuklicou horskou (Oreogeum montanum), kýchavicou Lobelovou (Veratrum lobelianum) a hadovníkom väčším (Bistorta major)
Vysoké Tatry, Velická dolina - Kvetnica, (1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007