logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Rhodiolo-Deschampsietum cespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinný porast na brehu plesa s rozchodnicou ružovou (Rhodiola rosea), hadovníkom väčším (Bistorta major), veternicou narcisokvetou (Anemone narcissiflora), prilbicou tuhou (Aconitum firmum), poniklecom bielym (Pulsatilla scherfelii), kuklicou horskou (Oreogeum montanum) a nezábudkou alpínskou (Myosotis alpestris)
Vysoké Tatry, Litvorová dolina, Litvorové pleso, (1860 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007