logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo2b-Potamion lucentis, Potamion pusilli

Detail obrázku
Asociácia: Najadetum marinae, zväz: Potamion pusilli, trieda: Potametea
Stará materiálová jama s hustým ponoreným porastom riečňanky prímorskej (Najas marina), v litorále pálka úzkolistá (Typha angustifolia)
Podunajská rovina, Žihárec, Tehelňa, (110 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 4.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007